Koçluk

Neden Koçluk Almalıyım

 Neden koçluk almalıyım sorusu bence çok anlamlı bir soru. Danışanlar koçluk almanın kendilerine nasıl bir fayda sağlayacağını bilirse, süreç de muhakkak daha etkin olacaktır.

Coaching- Koçluk kelimesi İngilizce de bireylerin bir noktadan diğerine taşınması sürecine verilen ad. Günümüzde hala orijinal halini koruyarak, kişinin bulunduğu noktadan, ulaşmak istediği başka bir noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç olarak kullanılmakta.

Aslında koçluk, iş dünyasındaki ihtiyaçlardan yola çıkılarak uygulanan bir süreç olarak karşımıza çıkmış. İş dünyasında yönetim basamaklarını tırmandıkça kişilerin performansları hakkında aldıkları geribildirim de azalıyor. Üst düzey yöneticiler kendilerine yapıcı geribildirim verecek bir koça ihtiyaç duyuyorlar.

Sonrasında koçluğun faydalarını gördükçe bu gelişim modelini hayatımızın her safhasına ve her dönemine uygulanabilir hale getirip, yaşam koçluğu, kariyer koçluğu, yönetici koçluğu gibi başlıklarda uygulamalar da gelişmiş.

Bireylerin içinde bulundukları sürece bağlı olarak yaptıkları arayış, belli bir yapı içinde ve gelişim odaklı olarak değerlendirilmediği sürece, bu tür sorgulamaların kişinin değişim ve gelişim ihtiyacına cevap vermediğini, hatta onu engellediğini görürüz. Koçluk, böyle bir gelişim ihtiyacı içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir yol arkadaşlığı sunar. Kurumlar açısından da durum farklı değil, değişimde dinamo görevi üstlenen yöneticilerin gelişimi için koçluğun gittikçe daha sık başvurulan bir yöntem olduğunu görüyoruz.

Koçluğun size uygun olup olmayacağını belirlemek için öncelikle koçluktan ne beklediğinizi belirlemeniz gerekir. Eğer kişi arzu ettiği sonuç hakkında net bir fikre sahip değilse, koçluk ortaklığı bu sonuca daha kolay ulaşmak için bir strateji geliştirmek üzere kullanılabilecek iyi bir araç olabilir.Koçluk hizmeti bir ortaklık olduğu için, ortaklık yapmayı ne kadar arzu ettiğiniz, yeni ve farklı bakış açılarını değerlendirme konusundaki düşüncelerinizi kendinize sorun. En önemlisi iş ya da özel yaşamınızda değişiklikler yapmak için gereken zaman ve isteğe sahip olup olmadığınızı da sorun. Bu sorulara cevabınız evet ise koçluk sizin ilerlemeniz ve gelişmeniz için en uygun yol olabilir.

coaching@fusunkilinclar.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.